ZAPOMNIEĆCzy wciąż pamiętasz
I rozdrapujesz
Czas zaogniony
Te chwile złe
Czy masz w pamięci
Głęboko wryte
Myśli co śnią się
W koszmarnym śnie

Krzyk pośród nocy
Rozdarł znów ciszę
Zbudził demony
Dziecięcy strach
Wrzód nienawiści
Pękł i się rozlał
Skończona farsa
Pozorów gra
 
Zamknięte oczy
Ściśnięte usta
Zrodziły obcy
Pusty świat
Wiara przepadła
Nadzieja prysła
Został palący
Dziecięcy płacz

Czy chcesz pamiętać
I rozdrapywać
Rany przeszłości
Te chwile złe
Czy wciąż w pamięci
Masz je wyryte
Myśli co śnią się
W koszmarnym śnie

Jeśli już tylko
Jest obojętność
Gdy między nami
Nie ma już nas
Niech każde pójdzie
Swoją drogą
Albo niech spadnie
Amnezji grad

By nie pamiętać
I zapomnieć
O tym co było
I wciąż będzie
Chwile rozpaczy
Osiadłe w sercu
Usunąć z życia
Pamiętać we śnie