DROGA PRZEZ ŚWIATDrogę znasz – choć świat ma tyle dróg
Dróg wśród drzew, wśród błot i pól
Drogę znasz – więc zbudź mnie, otwórz drzwi
W świat mnie wpuść i ucz jak żyć

Naucz czytać mnie w gwiazdach – jak wiedzie los
I naucz jak z chmur mam ułożyć sens
Czy płynąć mam środkiem pod prąd
W rzece
Samotnych wciąż serc

Przeszłam świat i wciąż tak mało wiem
Tyle dni – przez żal, wśród łez
Daj mi dłoń i wskaż nam słońca szlak
Szlak wśród gór, wśród chmur, pod wiatr

Naucz chodzić po łąkach i zrywać sny
I pokaż jak śmiech z gór lawiną mknie
Zaprowadź po miłość na szczyt
Prosto
W objęcia jej serc

I tak już przez ten świat
Od tak wielu idę lat
I wciąż tyle jeszcze dróg
Do przejścia tu mam
A na każdej z nich ślad
Działań, myśli i słów