CZY TO JUŻ?

Zwiastun łez

W tą zimną noc

Impregnuje nasze dusze

Żeby mogły schnąć

Z dala gdzieś

Ciągnie wiatr

Obleczony w mrok


Gdzie uciekać

Gdzie się skryć

Księżyc zasnął za kurtyną

Zabrał wszystkie sny

Kroczy ta

Skryta w czerń

W gardłach więźnie krzyk


Czy to już

Czy to tak

Skończy się

Ten nasz świat

Czy to tak

Czy to już

Ten nasz świat

Zaśle kurz


Słowa szklane

Zbrojne w strach

Zapleśniając nasze myśli

Przędą kokon zła

Wieszczy wciąż

Kuglarz mas

Giełdy życia krach


Gdzie uciekać

Gdzie się skryć

Słońce wpadło w chmurny letarg

I wypadło z gry

Skryta w czerń

Znaczy nam

Mroczny tańca rytm


Czy to już

Czy to tak

Skończy się

Ten nasz świat

Czy to tak

Czy to już

Ten nasz świat

Zaśle kurz


Jeszcze tli się krzta nadziei

że się znajdzie zbawca mas

Choć już coraz słabsza wiara

że ucichnie mroczny wiatr


Czy to już

Czy to tak

Skończy się

Ten nasz świat

Czy to tak

Czy to już

Ten nasz świat

Zaśle kurz